Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών

Εμπειρία & Τεχνογνωσία

Συνέπεια & Αποτελεσματικότητα

Γνωρίζουμε το αντικείμενο περισσότερο από 35 χρόνια. Δέσμευσή μας η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

01

Επιλογή του κατάλληλου Προγράμματος

Ένας από τους τρόπους μέσω των οποίων  το Ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, είναι τα Επιδοτούμενα Προγράμματα. Μέσω των προγραμμάτων αυτών,  εδώ και πολλά χρόνια έχουν βοηθηθεί πολλοί επιχειρηματίες να εκσυγχρονίσουν και να οργανώσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους, καθώς επίσης και άνεργοι να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Κάθε πρόγραμμα ξεκινά με την προκήρυξή του. Αυτή είναι το επίσημο κείμενο του φορέα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, μέσω του οποίου ανακοινώνει και αναλύει, τους στόχους του προγράμματος, τους δικαιούχους (σε ποιους απευθύνεται), την προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων, την Ποσοστό Δωρεάν επιδότησης ή τα άλλα κίνητρα που παρέχονται …

02

Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας

Ακολουθεί η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας, Αυτή είναι η πιο σημαντική διαδικασία, στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχουν και  η συνεργασία του ίδιου επενδυτή και των υπόλοιπων συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής, κ.α.). Η σύνταξη περιλαμβάνει 2 βασικές εργασίες. Η πρώτη είναι η συλλογή και κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, κρίσιμη διαδικασία καθώς η όποια έλλειψη δικαιολογητικού/ων μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του φακέλου. Η δεύτερη είναι η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, και το απαραίτητου προϋπολογισμού του προγράμματος. Αυτές οι δύο εργασίες γίνονται ταυτόχρονα και τηρώντας πάντα το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα που το καθορίζει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Έτσι συνοπτικά …

03

Παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης- Αποπληρωμή

Μετά την έγκριση του φακέλου υποψηφιότητας ακολουθεί μια εξίσου  σημαντική διαδικασία που είναι  η υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Από αυτήν εξαρτάται τελικά αν θα είναι δυνατή η εκταμίευση της δωρεάν επιδότησης, σε τρόπο ώστε ει δυνατόν να μη χάσει ο επενδυτής ούτε ένα Ευρώ από αυτά που του εγκρίθηκαν ως επιδότηση. Εννοείται ότι με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ουσιαστικά ο επενδυτής ενημερώνεται για το ύψος του προϋπολογισμού που του έχει εγκριθεί, την αντίστοιχή δωρεάν επιδότηση που δικαιούται, τα στάδια για την εκταμίευσή της, καθώς και για το χρονικό όριο(καταληκτική ημερομηνία) μέσα στο οποίο θα πρέπει …

04

Άλλες Υπηρεσίες

Το γραφείο μας εκτός της υπηρεσίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας και παρακολούθηση υλοποίησης της επένδυσης που αφορά σε επιδοτούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει και άλλες υπηρεσίες που αφορούν το γενικό φάσμα της επιχειρηματικότητας, όπως Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης, προσεγγίζοντάς την με την χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων υπολογισμού, όπως βάσει των περιουσιακών της στοιχείων, βάσει της αγοραίας αξίας, της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών, του πελατολογίου, των προβλεπόμενων ταμειακών  ροών  κ.α. Διαγνωστική Μελέτη Επιχείρησης, που καταγράφει τις λειτουργίες και τα αποτελέσματά της, και εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σημεία της, δίνοντας στον επιχειρηματία την πραγματική εικόνα της επιχείρησής του, γεγονός που του επιτρέπει να πάρει τις πλέον αποτελεσματικές …

Δωρεάν Ενημέρωση – Προαξιολόγηση

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση η να προχωρήσετε σε κάποιο εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης επιχείρησής σας? Επισκεφτείτε μας να καταγράψουμε τις ανάγκες σας, και να σας ενημερώσουμε όταν προκηρυχθεί κάποιο πρόγραμμα που σας καλύπτει. Να κάνουμε προέλεγχο επιλεξιμότητας και να σας προτείνουμε το κατάλληλο για εσάς επιδοτούμενο πρόγραμμα

Πρόσφατα Άρθρα

Posted By admin

Νέο Πρόγραμμα Ανέργων για την ίδρυση επιχείρησης

Τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής: –1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης–2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των …

More Details

Posted By admin

ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ

Άρχισε να τρέχει από τις 9 Ιανουαρίου, η δράση ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση σε ποσοστό 40% και μέχρι του ποσού των 17.500 € ανά ιδιοκτήτη/άδεια οχήματος ΤΑΞΙ, για την αντικατάσταση υφιστάμενου οχήματος με νέο Ηλεκτρικό όχημα. Επιπλέον επιδότηση ύψους 5.000 € θα λάβει ο επενδυτής για την υποχρεωτική απόσυρση του αυτοκινήτου. Επιπλέον 500€ επιδότηση λαμβάνει για την αγορά έξυπνου σημείου επαναφόρτισης, για εγκατάσταση σε οικιακό χώρο ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση. Επιπλέον των παραπάνω και για ατομική άδεια Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ λαμβάνει: Α) Για τις κατηγορίες ΑΜΕΑ επιπλέον 1.000 στο ποσό για αγορά αυτοκινήτου ΤΑΞΙ …

More Details

Posted By admin

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Προδημοσιεύτηκε η νέα Δράση Κρατικών Ενισχύσεων  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το νέο Πακέτο συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 €, αποτελείται από 3 δράσεις και συγκεκριμένα: ΔΡΑΣΗ 1: «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνολογιών. Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις  που πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν τουλάχιστον 5 Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (5 ΕΜΕ) το προηγούμενο έτος από την υποβολή της πρότασης. Ο Προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να είναι από 18.000 έως 30.000 €, με ποσοστό επιδότησης 60% για το Βόρειο Αιγαίο. Οι βασικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, …

More Details