Σχετικά με εμάς

Image

Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας

Η επιχείρηση Μυριτζής & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων εδρεύει στη Μυτιλήνη και δραστηριοποιείται πλην της νήσου Λέσβου και σε όλα τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχοντας ακόμα πελάτες σχεδόν από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Λειτουργεί συνεχώς πάνω από 35 χρόνια, ως γραφείο υποστήριξης μεμονωμένων επενδυτών, επιχειρήσεων και γενικότερα οικονομικών οντοτήτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Δήμων, Περιφερειών, Οργανισμών κλπ)
Σε ότι αφορά τους ιδιώτες υποστηρίζει μεταξύ άλλων σε θέματα μελετών βιωσιμότητας, οργάνωσης, παρακολούθησης, επιχειρηματικού σχεδιασμού, υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα κλπ.
Στον τομέα των Δημοσίων έργων προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα Επιχειρησιακών Σχεδίων, Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραμμάτων, Προβολής, δημιουργίας Κέντρων Επιχειρηματικότητας, κ.α.

Στην επιχείρηση απασχολούνται συνολικά 6 άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας. Οι ειδικότητες των απασχολουμένων είναι :
• Οικονομολόγοι (ΑΕΙ) 3
• Περιβαλλοντολόγοι 1
• Κοινωνιολογίας- Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΕΙ) 1
• Γραμματειακής Υποστήριξης (1)

Ταυτόχρονα το γραφείο συνεργάζεται με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως φοροτεχνικούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, νομικούς κα.
Συμμετέχει ως Τεχνικός Σύμβουλος σε διάφορα προγράμματα δημόσιων ή κοινωνικών φορέων.
Είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στο Βόρειο Αιγαίο με μια βάση δεδομένων παρακολούθησης πελατών, που ξεπερνά τους 4.000 ενδιαφερόμενους τόσο από την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Μυριτζής και Συνεργάτες είναι πιστοποιημένος Μέντορας από τον ΕΟΜΜΕΧ

Image

Image

Ανοικτά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ανακαλύψτε τις Προκηρύξεις που τρέχουν, σχετικά με την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, την ψηφιακή αναβάθμιση, την πρόσληψη …

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Σε ένα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες,  η λήψη Αποφάσεων για μια επιχείρηση και η …

Άλλες Υπηρεσίες

Η Μυριτζής και Συνεργάτες πλέον των προηγουμένων ειδικεύεται και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες προσφέροντας λύσεις σε μια …